Rss Feed
  Print Friendly
 1. Kinderbraderie en Hobbymarkt

  7 september 2014 by wijkraad

  kinderbraderie en hobbymarktOp zondag 14 september organiseert de wijkraad Moesel een kinderbraderie en hobbymarkt. Van 13:00 tot 17:00 uur zijn alle kinderen welkom om hun speelgoed, knuffels of overige zaken aan de man te brengen. Ook kunnen mensen met een hobby of verenigingen zich presenteren. De wijkraad kan eventueel zorgen voor een kraampje.

  Als u zich als hobbyist of vereniging wilt presenteren kunt u zich aanmelden bij de wijkraad. Dit kan via info@wijkraadmoesel.nl.

  Op het grasveld / crossbaan voor het buurthuis Moesel zullen er kraampjes staan en is er plaats voor de kinderen om hun waar uit te stallen.

  Ook zal Wonen Limburg deze middag aanwezig zijn om te laten zien hoe je energie kunt besparen en hoe Wonen Limburg zich bezighoud met duurzaamheid.

   


 2. Print Friendly
 3. Fietscrossbaan aan de Christinelaan / Anna van Saksenstraat

  26 mei 2014 by wijkraad

  Bort fietscrossbaanDe aanplanting van de fietscrossbaan op 3 mei was een succes mede door uw hulp en inzet. De baan ziet er al goed uit en het gras doet ook zijn best. En als het nog even ongestoord kan groeien, hebben we straks het mooiste veldje van Weert waar de jeugd naar hartenlust kan crossen.

  Op woensdag 4 juni om 14.00 uur zal de baan officieel geopend worden door Aniek Burger van Wonen Limburg en Harrie Litjens van de gemeente Weert.

  Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

  Om de baan er extra goed uit te laten zien gaan we op maandag 2 juni vanaf
  18.30 uur harken en schoffelen. Helpt u mee? Alle hulp is welkom. Graag eigen materiaal meenemen.
  De kinderen van de jeugdinloop Njoy maken hun eigen veldje met bloeiende struiken schoon.

   

  Met vriendelijke groet,

  Stichting Wijkraad Moesel
  Punt Welzijn / Jeugdinloop Njoy


 4. Print Friendly
 5. Zwemvierdaagse 2014

  by wijkraad

  Wanneer?

  23 tot en met 27 juni tussen 16:00 en 19:30 uur. 27 juni is de slotdag waarop de medailles worden uitgedeeld.

  Voor Wie?

  Voor iedereen die in het bezit is van diploma A 250 mtr tot 12 jaar / 500 mtr vanaf 12 jaar

  Waar?

  Zwembad de IJzeren Man Weert (locatie 25 meterbad buiten)

  Geurtsvenweg 1 6006 SN Weert

  Kosten?

  €5,50 per persoon, inschrijven op 23 of 24 juni kost €7,50 p.p.

  Inschrijven?

  Opgeven kan vanaf 1 mei. Lever het inschrijfstrookje in bij de kassa van het zwembad.

  Extra: gratis toegang voor iedere 100e deelnemer. Voor de 600e deelnemer een leuke prijs!

  Klik hier voor het inschrijf formulier.


 6. Print Friendly
 7. Officiële opening fietscrossbaan Christinelaan

  23 mei 2014 by wijkraad

  fietscross

  Op woensdag 4 juni van 14.00 – 16.00 uur vindt de officiële opening plaats. Deze wordt verricht door wethouder Litjens. Ook Jan Ploumen (regisseur wijkgericht werken van de gemeente Weert) en Aniek Burger (Wonen Limburg) zullen bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig zijn. Daarnaast zal Punt Welzijn symbolisch een cheque uitreiken met een bijdrage uit het Samen Doen Fonds. Jongens en meisjes, jullie komen toch zeker ook! Papa’s en mama’s zijn natuurlijk ook van harte welkom.

  Dit project werd financieel mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de gemeente Weert (Leefbaarheidfonds), Wonen Limburg en Punt Welzijn (Samen Doen Fonds). Niet alleen jullie willen wij heel hartelijk bedanken, maar ook de vele vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van de fietscrossbaan.

  Bewoners van Moesel, wij zien jullie graag allemaal op woensdag 4 juni om 14.00 uur!


 8. Print Friendly
 9. Eetpunt Keenter Hart: een gezellige manier om samen te eten

  15 mei 2014 by wijkraad

  eetpunt keenter hart

  Dat eten gezelliger is wanneer het gezamenlijk wordt gedaan, is het uitgangspunt van ‘Eetpunt Keenter Hart’. Vanaf half maart staan daar iedere woensdagavond om half zes de gedekte tafels klaar voor de inwoners van Weert-Zuid: de wijken Keent, Moesel en Graswinkel. Iedere woensdagavond wordt er een maaltijd uitgeserveerd van drie gangen voor slechts € 5,50.
  Het eetpunt is een initiatief van diverse organisaties. De coördinatie is in handen van Punt Welzijn. Het idee van een eetpunt ontstond in het geregelde overleg dat deze organisaties hebben met de gemeente Weert om de buurtparticipatie in de Weerter wijken te vergroten. Het wijkcentrum Keenter Hart beschikt over een voortreffelijk uitgeruste keuken en het koken gebeurt door vrijwilligers uit de wijk.
  Dit vrijwilligersproject draait op de inzet van wijkbewoners en anderen die het initiatief een warm hart toedragen. Vrijwilligerswerk leidt er toe dat mensen niet vervreemden, dat ze contact houden met hun omgeving en nieuwe contacten leggen. Dat gebeurt ook bij het vrijwilligerswerk binnen het eetpunt.
  Het vrijwilligerswerk voor het eetpunt bestaat uit het doen van de inkopen, de voorbereidingen voor het koken, het koken zelf, het indekken van de tafels en natuurlijk het afruimen, afwassen en opruimen. Inwoners van Weert-Zuid die eens een keer mee willen helpen, zijn van harte welkom.
  Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Piet van Horne, beheerder van het Keenter Hart, tel. 0495-462090 of 06-31307932, p.van.horne@puntwelzijn.nl. Vrijwilligers eten gratis mee.

  Het ‘Eetpunt Keenter Hart’ aan het St. Jozefskerkplein 3 is iedere woensdag open tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Om 17.30 uur begint de maaltijd. Mensen, als u mee wilt eten geef u dan voor maandag 12.00 uur voorafgaande aan de maaltijd bij p.van.horne@puntwelzijn.nl of op nummer 0495-462090. Even binnen lopen bij het Keenter Hart kan natuurlijk ook.

  De wijkraad Keent is bereid om vervoer te regelen voor wijkbewoners die graag aan deze maaltijd willen deelnemen, maar niet in staat zijn om zelf naar het Keenter Hart te komen. Zij kunnen zich melden per mail bij jaaandentoorn@versatel.nl of telefonisch op nummer 0495-524368.


 10. Print Friendly
 11. Aanplantdag fietscrossbaan

  6 mei 2014 by wijkraad

  Het aanplanten op zaterdag 3 mei van de fietscrossbaan aan de Christinelaan was een succes. Theo Huijbers van de gemeente was al om 8.30 uur aanwezig om assistentie te verlenen. Zo’n 210 planten gingen de grond in en tegelijkertijd werd een extra veldje voor bloeiende planten aangelegd.

  Aniek Burger van Wonen Limburg plantte de eerste struiken en hielp verder met aanplanten.

  Kinderen hadden hun schepjes meegebracht en deden onder begeleiding flink mee. We hadden geluk met het weer al was het een beetje fris.

   planten

  De sfeer was prima. Er was muziek en er werd druk gebruik gemaakt van het door Wonen Limburg ter beschikking gestelde springkussen. Weertdegekste maakte foto’s en WeertTV filmde. En de wijkraad zorgde voor cake, snoep, broodjes en fruit.

  Nu is het nog even wachten tot het grasveld stevig genoeg is, dan hebben we straks de mooiste fietscrossbaan van Weert. Wij hopen dat veel kinderen hier met veel plezier gebruik van gaan maken.

  We danken kinderen, ouders, omwonenden, vrijwilligers, Wonen Limburg, gemeente Weert, Punt Welzijn en jeugdinloop Njoy voor hun inzet en hun bijdrage aan dit geweldige project. Bijzondere dank aan de organisatie, Ine en Nelly van de wijkraad en voor de extra inzet van Theo Huijbers en Ron van de Port.

  Foto’s zijn hier te bekijken.


 12. Print Friendly
 13. Discoavond 4 April 2014

  24 april 2014 by wijkraad

  De tweede discoavond voor de basisschoolleerlingen was wederom een groot succes! Van de groepen 1 tot en met groep 4 waren er ruim 100 kinderen, het was dus nog drukker dan vorig jaar. DJ Sendeman zorgde voor een gezellige sfeer en de kids deden heel enthousiast mee, ook met de workshop. De beste dansers en danseressen kregen zelfs nog een prijsje.
  Halverwege de avond was er voor iedereen ranja en een lekker chocolade ei. Om acht uur was het feest voorbij en er waren nog veel kinderen die niet naar huis wilden. Maar helaas, de tweede groep stond al te popelen om binnen te mogen en te gaan dansen.
  Ook voor hen was er ranja met wat lekkers. Tijdens de workshop bleek dat er op Moesel nog heel wat talent te vinden is. Bij deze groep waren er ongeveer 80 kinderen, dus ook drukker dan vorig jaar.
  Conclusie: de discoavond voorziet in een behoefte en is dus zeker voor herhaling vatbaar!

  Commissie Jeugd


 14. Print Friendly
 15. Plantdag Fietscrossbaan

  by wijkraad

  cyclist_penguinOp initiatief van wijkraad Moesel, jeugdinloop Njoy en in samenspraak met omwonenden is op de plaats van de voormalige basisschool De Zevensprong een fietscrossbaan voor de jeugd aangelegd. Een aanwinst voor de jeugd in de wijk, getuige het feit dat er meteen enthousiast gebruik van werd gemaakt.

  Onlangs is de afwerking gedaan en het gras ingezaaid. Helaas mag er nu een tijdje niet op gecrost worden.

  Maar er is meer. Om de baan een nog beter (groener) aanzien te geven en te zorgen dat de jeugd niet pardoes van de baan de straat op fietst, is er een plantdag georganiseerd. Zo’n 200 struiken zullen worden aangeplant door de schooljeugd met hulp van omwonenden, ouders en vrijwilligers. Tevens wordt een apart veldje met bloeiende planten aangelegd.

  Wanneer: zaterdag 3 mei van 10.00 tot 15.00 uur.

  Wonen Limburg zorgt voor een springkussen en DJ Korten voor de muziek. Uiteraard is er ook koffie/thee/limonade enz.

  Financieel is dit project mogelijk dankzij een bijdrage van o.a. Wonen Limburg en uit de Leefbaarheidagenda MSJS. Mogelijk komt er nog een bijdrage uit het Samen Doen Fonds.


 16. Print Friendly
 17. Samen-doen fonds Moesel

  19 april 2014 by wijkraad

  In 2012 is het Samen-doen fonds Moesel opgericht. Dit fonds kwam tot stand door de fusie van de Stichting Buurtcentrum Moesel en de Stichting Punt Welzijn. Hierbij werd afgesproken dat het jaarlijkse rendement van de geldmiddelen van de voormalige stichting een bijzondere bestemming zouden krijgen. Uit dit fonds kunnen bijzondere activiteiten, in het kader van de leefbaarheid van de wijk Moesel, gehonoreerd worden.

  Welke activiteiten komen in aanmerking voor een bijdrage uit dit Samen-doen fonds
  Moesel?
  Het fonds wil een bijdrage leveren aan activiteiten in de wijk Moesel, die de onderlinge band en de leefbaarheid tussen bewoners in de wijk, buurt, straat bevorderen. Deze activiteiten kunnen door organisaties uit Moesel of verenigingen uit andere wijken, maar werkend voor Moesel, georganiseerd worden. Ook bewoners en bewonersgroepen uit de wijk Moesel kunnen aanvragen indienen. Het fonds zal nooit een totale activiteit financieren, maar levert een bijdrage aan. Bij de aanvraag dient aangegeven te worden op welke wijze in de overige noodzakelijke middelen gezorgd wordt. Jaarlijks zullen ca. drie activiteiten gekozen worden, die een bijdrage uit dit fonds ontvangen.

  De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van het voormalige Bestuur Stichting Buurthuis Moesel, de Wijkraad Moesel en Stichting Punt Welzijn.

  Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden vanaf de website van Punt Welzijn: www.puntwelzijn.nl
  Aanvragen dienen vóór 9 mei aanstaande gestuurd te worden naar:
  Punt Welzijn
  t.a.v. M. Crolla
  Postbus 112
  6000 AC Weert

  Of m.crolla@puntwelzijn.nl , tel. 0495 – 697900. Ingezonden aanvragen ontvangen vóór 15 juni 2014 een antwoord.


 18. Print Friendly
 19. Open huis bij de gastouder thuis!

  25 maart 2014 by wijkraad

  Gastouderopvang Humpie Dumpie houdt OPEN HUIS op zondag 13 april van
  13.00 uur tot 15.00 uur, aan de Charlotte van Bourbonstraat 36 te Weert.

  Lang niet iedereen is op de hoogte van de vele mogelijkheden van gastouderopvang. Pak daarom nu deze kans; zondag 13 april openen wij de deuren voor iedereen die thuis, bij gastouderopvang Humpie Dumpie, wil komen kijken. Ouders, opa en oma’s, maar ook buurtgenoten die geïnteresseerd zijn en graag eens willen kijken wat er hier in huis aan opvang aan kinderen wordt geboden zijn van harte welkom.

  Opvang in kleine groep, rustiger voor elk kind, veel individuele aandacht. Kom ervaren wat de vele voordelen zijn van gastouderopvang voor kinderen én ouders!

  Gastouderopvang Humpie Dumpie: Professioneel – Enthousiast – Zorgzaam
  www.humpiedumpie.webklik.nl