Rss Feed

‘Welzijn’ Category

 1. Gezellige dansmiddag voor senioren

  1 juni 2015 by wijkraad

  De wijkraad Moesel is van plan om een gezellige dansmiddag te organiseren voor alle senioren uit onze wijk Moesel. Natuurlijk zijn ook de senioren uit alle andere wijken en kerkdorpen van Weert van harte welkom!

  Dansavond 1

  Voorstel programma eerste dansmiddag:

  • De middag begint rond 13:30 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur;
  • Ontvangst door leden van de wijkraad met een kop koffie of thee en een heerlijk stuk Limburgse vlaai;
  • Op gezellige dansmuziek kunt u, met of zonder partner, de hele middag met de voetjes van de vloer gaan.

  Deze dansmiddag zal op een nog nader te bepalen middag plaatsvinden in Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25.

  De entree is gratis.

  Voordat we beginnen met de organisatie hiervan, willen we wel graag weten of er voldoende animo bestaat voor deze activiteit.

  Dansavond 2Dus, senioren van Moesel: Lijkt het u leuk om samen met leeftijdsgenoten lekker actief bezig te zijn, gezellig een praatje te maken met leeftijdsgenoten en andere mensen te leren kennen, laat het ons weten! Dit kan door een mailtje te sturen naar onze contactpersoon Nelly v.d. Voort (ammvoort1951@kpnmail.nl) of naar het secretariaat (info@wijkraadmoesel.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat, tel.nr. 06-10361838.

  Heeft u zelf nog andere ideeën/voorstellen dan horen wij dat graag!

  Hopelijk krijgen wij veel enthousiaste reacties zodat we snel kunnen beginnen met het organiseren van deze gezellige dansmiddag. Bij voldoende animo zal er ook zeker een vervolg komen.


 2. Posters WMO event gemeente Weert

  23 oktober 2014 by wijkraad

  Poster Wmo event – Bijpraten over de Wmo

  De gemeente Weert informeert u graag over de veranderingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf 2015.
  Zaterdag 25 oktober Poort van Limburg
  Vanaf 14.00 uur bent u welkom in de De Poort van Limburg aan de Werthaboulevard 1.

  1e ronde
  14.00 – 14.30 uur: Informatiemarkt
  14.30 – 15.15 uur: Presentaties over de Wmo en Hulp bij Huishouden
  15.15 – 15.45 uur: Informatiemarkt

  2e ronde
  15.15 – 15.45 uur: Informatiemarkt
  15.45 – 16.30 uur: Presentaties over de Wmo en Hulp bij Huishouden
  16.30 – 17.00 uur: Informatiemarkt

  Dinsdag 4 november De Zaal Stramproy
  Vanaf 18.30 uur bent u welkom in de grote zaal van De Zaal aan de
  Mariastraat 1 in Stramproy.
  18.30 – 19.00 uur: Informatiemarkt
  19.00 – 20.00 uur: Presentaties over de Wmo en Hulp bij Huishouden
  20.00 – 20.30 uur: Informatiemarkt

  Programma
  Tijdens de bijeenkomst is er een doorlopende informatiemarkt met kraampjes van diverse
  zorgaanbieders die in Weert en omgeving actief zijn. Wethouder Paul Sterk vertelt over zijn
  visie op de Wmo, leden van het Wmo platform en mantelzorgers praten over hun ervaringen.
  Verder zijn er presentaties over de Wmo en de Hulp bij het huishouden. Kijk voor meer
  informatie op www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl. Meer info over de Wmo vindt u ook op
  www.weert.nl/wmo.


 3. Burgers in actie

  4 oktober 2014 by wijkraad

  Door Peter Ramaekers

  Burgerparticipatie. Door de overheid proberen in te spelen op ideeën, denkkracht en vooral doekracht van inwoners. Zo wordt het door de VNG gedefinieerd (www.inactiemetburgers.nl). Het klinkt als eenrichtingsverkeer, alsof er geen initiatief van burgers uitgaat. De denigrerende termen proeftuinen en experimenten met burgers worden gebruikt, en het wantrouwen dat daaruit spreekt is kenmerkend voor de opstelling van overheden die denken over de steen der wijzen te beschikken. Top-down is blijkbaar het heersende model, dat tussen de oren zit.

  In de troonrede van 2014 is burgerparticipatie niet genoemd. Misschien denkt de overheid dat het intussen breed aanvaard is. Maar dat is zeer de vraag.

  De rol van de overheid verandert snel, en je kunt daar als burger blij mee zijn of niet. Je kunt er actief op inspelen, en het initiatief naar je toe trekken, of op een afstandje toekijken en er je mening over vormen, zonder verantwoordelijkheid te nemen.

  Iedereen zoekt naar een eigen weg, een eigen aanpak die optimaal past bij de lokale omstandigheden. Dé manier bestaat niet, dat moge duidelijk zijn. De aanpak kan verschillen per domein of sector en per wijk of dorp.

  Ook de politiek die de overheid aanstuurt heeft haar specifieke verantwoordelijkheid. Star vasthouden aan regeerakkoorden, polderovereenkomsten, te abstracte beleidsplannen, en dergelijke, ook wanneer het duidelijk is dat daarvoor het draagvlak ontbreekt, en de financiële gevolgen op zijn minst onduidelijk zijn? Juist macht durven delen en overdragen, daar gaat het vaak om.

   

  We moeten het samen doen, burgers en overheid. Zelforganisatie heet dat met een mooi woord, waarbij we samen als het ware gezamenlijk sociaal ondernemen. Kijk eens naar een bijenkorf, een mierenhoop of een school vissen en spiegel je daar aan. Condities voor zelforganisatie bij mensen zijn vertrouwen, ruimte laten, creëren van een gevoel ergens bij te horen en verbinding mee te hebben, maar ook begrenzen.

  Wat centraal staat in zelforganisatie is de kracht van de verbinding. Deze maakt zelfsturing mogelijk, zonder dat er een centrale leiding nodig is. Bij zelforganisatie is er overwegend horizontale samenwerking, en onderlinge afstemming zowel als onderhandeling.

  In complexe veranderende systemen treedt zelforganisatie vanzelf op, omdat het de meest natuurlijke oplossingsrichtingen biedt. We moeten ons wel realiseren dat het in onze samenleving niet eenvoudig is, juist vanwege de inherente complexiteit van de sociale processen en uitdagingen.

   

  De maatschappij (regionaal, nationaal, Europees, ….) dreigt op veel gebieden vast te lopen: we zien dat in het ontbreken van een resultaatgericht klimaatbeleid op wereldschaal, het niet realiseren van een onafhankelijke en duurzame energievoorziening, het niet van de grond komen van een cyclische economie, het voortduren van de economische crisis, de blijvende vervuiling van de zee, een toename in het aantal conflicten, en ga zo maar door. Doorbraken kunnen mijns inziens alleen maar bereikt worden in dialoog met alle betrokkenen, en met acties die van onderop worden gedragen (en in de meeste gevallen ook bottom-up geïnitieerd).

  Wie neemt de handschoen op?

   

  Dr. Peter Ramaekers is innovatieadviseur, gespecialiseerd in grensoverschrijdende samenwerking, filosoof en auteur. Hij is initiatiefnemer van een locale energiecoöperatie in Weert, een plaatselijk Repair Café, en van verschillende wijkacties. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.


 4. Kinderbraderie en Hobbymarkt

  7 september 2014 by wijkraad

  kinderbraderie en hobbymarktOp zondag 14 september organiseert de wijkraad Moesel een kinderbraderie en hobbymarkt. Van 13:00 tot 17:00 uur zijn alle kinderen welkom om hun speelgoed, knuffels of overige zaken aan de man te brengen. Ook kunnen mensen met een hobby of verenigingen zich presenteren. De wijkraad kan eventueel zorgen voor een kraampje.

  Als u zich als hobbyist of vereniging wilt presenteren kunt u zich aanmelden bij de wijkraad. Dit kan via info@wijkraadmoesel.nl.

  Op het grasveld / crossbaan voor het buurthuis Moesel zullen er kraampjes staan en is er plaats voor de kinderen om hun waar uit te stallen.

  Ook zal Wonen Limburg deze middag aanwezig zijn om te laten zien hoe je energie kunt besparen en hoe Wonen Limburg zich bezighoud met duurzaamheid.

   


 5. Eetpunt Keenter Hart: een gezellige manier om samen te eten

  15 mei 2014 by wijkraad

  eetpunt keenter hart

  Dat eten gezelliger is wanneer het gezamenlijk wordt gedaan, is het uitgangspunt van ‘Eetpunt Keenter Hart’. Vanaf half maart staan daar iedere woensdagavond om half zes de gedekte tafels klaar voor de inwoners van Weert-Zuid: de wijken Keent, Moesel en Graswinkel. Iedere woensdagavond wordt er een maaltijd uitgeserveerd van drie gangen voor slechts € 5,50.
  Het eetpunt is een initiatief van diverse organisaties. De coördinatie is in handen van Punt Welzijn. Het idee van een eetpunt ontstond in het geregelde overleg dat deze organisaties hebben met de gemeente Weert om de buurtparticipatie in de Weerter wijken te vergroten. Het wijkcentrum Keenter Hart beschikt over een voortreffelijk uitgeruste keuken en het koken gebeurt door vrijwilligers uit de wijk.
  Dit vrijwilligersproject draait op de inzet van wijkbewoners en anderen die het initiatief een warm hart toedragen. Vrijwilligerswerk leidt er toe dat mensen niet vervreemden, dat ze contact houden met hun omgeving en nieuwe contacten leggen. Dat gebeurt ook bij het vrijwilligerswerk binnen het eetpunt.
  Het vrijwilligerswerk voor het eetpunt bestaat uit het doen van de inkopen, de voorbereidingen voor het koken, het koken zelf, het indekken van de tafels en natuurlijk het afruimen, afwassen en opruimen. Inwoners van Weert-Zuid die eens een keer mee willen helpen, zijn van harte welkom.
  Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Piet van Horne, beheerder van het Keenter Hart, tel. 0495-462090 of 06-31307932, p.van.horne@puntwelzijn.nl. Vrijwilligers eten gratis mee.

  Het ‘Eetpunt Keenter Hart’ aan het St. Jozefskerkplein 3 is iedere woensdag open tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Om 17.30 uur begint de maaltijd. Mensen, als u mee wilt eten geef u dan voor maandag 12.00 uur voorafgaande aan de maaltijd bij p.van.horne@puntwelzijn.nl of op nummer 0495-462090. Even binnen lopen bij het Keenter Hart kan natuurlijk ook.

  De wijkraad Keent is bereid om vervoer te regelen voor wijkbewoners die graag aan deze maaltijd willen deelnemen, maar niet in staat zijn om zelf naar het Keenter Hart te komen. Zij kunnen zich melden per mail bij jaaandentoorn@versatel.nl of telefonisch op nummer 0495-524368.