Rss Feed

Eetpunt Keenter Hart: een gezellige manier om samen te eten

15 mei 2014 by wijkraad

eetpunt keenter hart

Dat eten gezelliger is wanneer het gezamenlijk wordt gedaan, is het uitgangspunt van ‘Eetpunt Keenter Hart’. Vanaf half maart staan daar iedere woensdagavond om half zes de gedekte tafels klaar voor de inwoners van Weert-Zuid: de wijken Keent, Moesel en Graswinkel. Iedere woensdagavond wordt er een maaltijd uitgeserveerd van drie gangen voor slechts € 5,50.
Het eetpunt is een initiatief van diverse organisaties. De coördinatie is in handen van Punt Welzijn. Het idee van een eetpunt ontstond in het geregelde overleg dat deze organisaties hebben met de gemeente Weert om de buurtparticipatie in de Weerter wijken te vergroten. Het wijkcentrum Keenter Hart beschikt over een voortreffelijk uitgeruste keuken en het koken gebeurt door vrijwilligers uit de wijk.
Dit vrijwilligersproject draait op de inzet van wijkbewoners en anderen die het initiatief een warm hart toedragen. Vrijwilligerswerk leidt er toe dat mensen niet vervreemden, dat ze contact houden met hun omgeving en nieuwe contacten leggen. Dat gebeurt ook bij het vrijwilligerswerk binnen het eetpunt.
Het vrijwilligerswerk voor het eetpunt bestaat uit het doen van de inkopen, de voorbereidingen voor het koken, het koken zelf, het indekken van de tafels en natuurlijk het afruimen, afwassen en opruimen. Inwoners van Weert-Zuid die eens een keer mee willen helpen, zijn van harte welkom.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Piet van Horne, beheerder van het Keenter Hart, tel. 0495-462090 of 06-31307932, p.van.horne@puntwelzijn.nl. Vrijwilligers eten gratis mee.

Het ‘Eetpunt Keenter Hart’ aan het St. Jozefskerkplein 3 is iedere woensdag open tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Om 17.30 uur begint de maaltijd. Mensen, als u mee wilt eten geef u dan voor maandag 12.00 uur voorafgaande aan de maaltijd bij p.van.horne@puntwelzijn.nl of op nummer 0495-462090. Even binnen lopen bij het Keenter Hart kan natuurlijk ook.

De wijkraad Keent is bereid om vervoer te regelen voor wijkbewoners die graag aan deze maaltijd willen deelnemen, maar niet in staat zijn om zelf naar het Keenter Hart te komen. Zij kunnen zich melden per mail bij jaaandentoorn@versatel.nl of telefonisch op nummer 0495-524368.


Geen reacties

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.