Rss Feed

Stadsdeelvisie Weert- Zuid

2 november 2017 by wijkraad

In september heeft het college van B en W haar goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsprogramma van de Stadsdeel Visie Weert-Zuid.
In de wijken Keent en Moesel wordt de komende jaren de onder- en bovengrondse structuur verbeterd, d.w.z. nutsvoorzieningen, riolering, wegen, trottoirs, groen etc. Hoe en wat wordt in deelplannen uitgevoerd. Het is dus een meerjarenproject.
De start is gemaakt op Keent. De planning is gemaakt en de eerste informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden. Met de eerste fase wordt gestart in het voorjaar van 2018 en loopt door tot in 2019.
Voor Moesel heel belangrijk dat daadwerkelijk de aanpak van de voortuinen in de Anna van Burenstraat, Charlotte van Bourbonstraat en de Albertina Agnesstraat eindelijk van start gaat!!! De planvoorbereiding start in 2018 de uitvoering vanaf 2019. Vooraf gaande aan de start worden de betrokken bewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar wordt ingegaan op de invulling van het planproces.
Om niet de hele wijk op zijn kop te zetten wordt de uitvoering in delen aangepakt. Voor elk deel worden infoavonden gehouden en wordt een klankbordgroep gevormd.
Er gaat dus daadwerkelijk iets gebeuren. In de volgende wijkkrant van januari zullen wij er meer aandacht aan besteden.


Geen reacties

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.