Rss Feed

DE DIERENBESCHERMING ZOEKT COLLECTANTEN

10 juli 2022 by wijkraad

De Dierenbescherming zoekt collectanten voor haar jaarlijkse collecteweek. De collecteweek van de Dierenbescherming vindt ieder jaar plaats in de week van Dierendag. Dit jaar is dat van
2 t/m 8 oktober. In het hele land gaan collectanten langs de deuren met een collectebus.

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp nodig. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gewond. Tijdens de jaarlijkse collecteweek van de Dierenbescherming zetten collectanten zich in om geld op te halen, zodat de Dierenbescherming deze dieren kan opvangen en helpen. Ook wordt er hard gewerkt aan preventie; het voorkomen van dierenleed bijvoorbeeld door voorlichting en begeleiding van mensen.

Word collectant
Om het werk te kunnen bekostigen is de Dierenbescherming afhankelijk van leden, donateurs en gulle gevers. De collecte speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe meer collectanten, hoe groter de opbrengst om dierenleed te voorkomen. Juist daarom is het belangrijk dat er collectanten bij komen! Aanmelden kan op de website van de Dierenbescherming: www.dierenbescherming.nl/collecte

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Het collecteteam / T 088 811 3000 (optie 2) / collecte@dierenbescherming.nl

Of met wijkhoofd collecte Keent-Moesel Graswinkel:
Werner von Scheibler / T 06-29421503 / scheibler@home.nl


Geen reacties

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.