Rss Feed

‘Voorpagina’ Category

 1. Wijkkrant oktober 2019

  6 november 2019 by wijkraad

  Hij is er weer, de nieuwe wijkkrant.


 2. Reactie gemeente brief bewoners 14 tijdelijke woningen

  23 september 2019 by wijkraad

  De gemeente heeft een reactie gestuurd op de door de bewoners en de wijkraad gestuurde brief over de 14 tijdelijke woningen op de locatie van de voormalige basisschool de Zevensprong.


 3. Wijkkrant 2019-2

  3 juli 2019 by wijkraad

  De nieuwe wijkkrant is er weer.


 4. Uitnodiging presentatie onderzoek accommodaties Weert-Zuid

  22 juni 2018 by wijkraad

  Een buurtcentrum is geen buurtcentrum meer als het niet meer in de buurt ligt.’

  Ook al maak ik er zelf geen gebruik. Ik vind het toch heel belangrijk voor alle inwoners van dit gebied dat er accommodaties zijn in hun eigen leefomgeving’

  Er zijn op school al geen sportzalen meer en nu verdwijnen ze ook uit de buurt’.

  Ouderen kunnen vaak alleen lopend naar een ontmoetingsplek.’

  Massale steun Weert-Zuid voor behoud van een grote wijkaccommodatie.

  Maar liefst 1000 inwoners deden mee aan de burgerpeiling Leefbaarheid in Weert-Zuid. Er is draagvlak voor het vernieuwen van de Microhal, Stegel en Microbar. Daarmee zouden bestaande sociaal-culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten van Buurtcentrum Moesel en het Microcomplex behouden blijven. En behoudt Weert-Zuid een grote evenementen-zaal. Belangrijke vragen: Wie bepaalt, betaalt en bestuurt het?

  De inwoners hebben zich ook uitgesproken over het verplaatsen van schoolgym vanuit de Microhal naar gymzalen buiten de eigen wijken. Dat plan van de gemeente kreeg amper steun.

  De resultaten van de peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst, worden in een openbare bijeenkomst gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Tessa Geelen. Ook de plannen met het Microcomplex lichten we toe.

  Wilt u er ook bij zijn? Kom dan op woensdag 27 juni naar het Buurtcentrum Moesel. We starten om precies 19.45 uur !!

  Wij overhandigen aan de prijswinnaars een boodschappenpakket van Jumbo Heerschap, een wijnpakket van Wijnhuis Weert en 4 Staatsloten van Primera Wouters. De prijswinnaars worden vooraf benaderd door het onderzoeksbureau.

  Wij hopen vele belangstellenden te kunnen ontvangen. Het eerste kopje koffie of thee en een stuk cake gebakken door PSW Groenewoud zijn voor onze rekening.

  De participatiegroep Hart van Moesel: Anton Jacobs, Wim Kneepkens, Jos Janssen, Paul de Laat, Huub Raemaekers en Mies van der Loo.


 5. Hoe denkt u over de leefbaarheid in Weert-Zuid?

  31 mei 2018 by wijkraad

  Weert-Zuid, Beste inwoner van

  Momenteel is de participatiegroep Hart van Moesel volop bezig met de verschillende ontwikkelingen omtrent de buurtcentra in Weert-Zuid. Hier ontvangen we graag uw input over. Daarnaast horen we graag uw mening over het gymmen van de basisschool en het parkeerbeleid rond winkelcentrum Oranjeplein in Moesel. Het doel van de vragenlijst is het in kaart brengen van de beleving van de inwoner van Weert-Zuid over deze drie onderwerpen.

  De vragenlijst wordt verspreid onder de inwoners van Weert-Zuid. Deze vragenlijst is ook online in te vullen via: https://enquete.toponderzoek.com/Weert-Zuid. Wanneer u de vragenlijst toch liever schriftelijk wenst in te vullen dan vragen wij u deze in te leveren vóór 19 juni op één van de volgende locaties: Jumbo Oranjeplein, Brede School Moesel, Microbar, Primera, Keenterhart, Basisschool Markeent, Openbare basisschool Graswinkel. Onder de deelnemers worden een boodschappenpakket, een wijnpakket en staatsloten verloot.

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Toponderzoek, in opdracht van participatiegroep Hart van Moesel. De vragenlijst duurt enkele minuten, wordt anoniem verwerkt en de gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wanneer u vragen heeft over het onderzoek dan kunt u deze mailen naar enquete@toponderzoek.com of bellen naar 085-4860106.

  De participatiegroep presenteert de resultaten tijdens een openbare bijeenkomst op 27 juni 2018 vanaf 19.30 uur in het buurtcentrum Moesel.

  Hartelijk dank voor uw medewerking.

  Onderzoeksbureau Toponderzoek namens participatiegroep Hart van Moesel.