Rss Feed

Commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen.

2Commissie Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen heeft als doel het op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond genoemde onderwerpen. Verder voert deze commissie overleg met Gemeente, Politie, Punt Welzijn, Wonen Weert en andere instellingen over het verbeteren van belangrijke zaken voor de wijk Moesel en alle bewoners.