Rss Feed

Wat doen we?

Samen met De Gilde Opleiding en andere ouderen worden er een gezellig praatje gemaakt, spelletjes gedaan, koffie gedronken. Er worden creatieve activiteiten gedaan zoals kaarten, kringgesprekken, kienen en als er behoefte is ook knutselen, bloemstukjes maken enzovoort.

En wist u dat de koffie en thee gratis is

Wanneer?

Elke Maandag :

Tijd 9.00 – 12.00 uur Koffie drinken en Biljarten

Tijd 13.00 tot 16.00 uur Creatief

Tijd 19.00 tot 22.30 uur Koffie drinken, Sjoelen, Kaarten

Iedere 1e Maandag van de maand is er Kienen vanaf 13.00 uur.

Elke Dinsdag

Tijd 13.30 tot 17.00 uur Biljarten

Elke Woensdag :

Tijd 9.30 tot 12.00 Media vragen o.a. voor Laptop, Tablet, Telefoon.

Tijd 13.30 tot 17.00 Biljarten + Open inloop

Elke Donderdag :

Tijd 10.00 tot 11.00 Meer bewegen voor ouderen.

Elke Vrijdag

Tijd 13.30 tot 17.00 Biljarten , Kaarten

Tijd 19.00 tot 22.30 uur , Spelletjes , Kaarten en

elke oneven week + Dansavond.

Waar?

In het trefpunt van de Oranjeflat. Hoofdingang oranjetref aanbellen op de bel van De Gilde / Oranjetref.

Informatie

U kunt altijd vrijblijvend binnenlopen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: De Gilde of email naar welzijn@wijkraadmoesel.nl