Rss Feed

Posts Tagged ‘Microbar’

 1. Uitnodiging bijeenkomst Microcomplex 30 januari

  24 januari 2019 by wijkraad

  Wij nodigen alle inwoners van Weert-Zuid uit voor een informatiebijeenkomst over het onderzoeksresultaat om het Microcomplex om te vormen tot grote wijk-accommodatie in Weert Zuid.

  Deze vindt plaats op woensdag 30 januari vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in De Stegel aan de Nassaulaan 5. Naast de Microbar.

  Wethouder Tessa Geelen zal met enkele medewerkers aanwezig zijn.

  Aanleiding is de gezamenlijke conclusie van de gemeente en participatiegroep dat het uitgewerkte plan onhaalbaar wordt geacht. De gemeente gaat de regie op zich nemen om alternatieven te bezien. Doel was en blijft in Weert-Zuid het activiteiten- en voorzieningenniveau op peil te houden. Wij zullen de onderzoeksresultaten van het Microcomplex toelichten. Wethouder Tessa Geelen zal kort het proces toelichten dat met belanghebbenden wordt doorlopen tot de zomer.

  Agenda en indicatie tijdplanning van de bijeenkomst

  • 19:30 uur – Ontvangst door Paul de Laat van Stichting Wijkraad Moesel
  • 19:45 uur – Introductie leden participatiegroep en vertegenwoordigers gemeente
  • 20:00 uur – Wat hebben we afgelopen jaar gedaan (aanpak en resultaten)
  • 20:30 uur – Toelichting op het proces tot de zomer door wethouder Tessa Geelen.
  • 20:45 uur – Vragen
  • 21:30 uur – Afsluiting

  We hopen op woensdag 30 januari veel inwoners te kunnen begroeten

  De kartrekkers binnen de Participatiegroep Hart van Moesel
  Paul de Laat, Jos Janssen, Wim Kneepkens, Anton Jacobs, Mies van der Loo


 2. Opening Jeu de Boulesbaan

  10 mei 2013 by wijkraad

  Op 9 mei is de Jeu de Boulesbaan bij de Microbar feestelijk geopend door wethouder Harry Coolen. Er is volop gespeeld op de baan, onder begeleiding van Petanque Club Weert. In de wijde omtrek van de Microbar was de muziek van Waerse Ku-j te horen.

  Foto’s hiervan zijn op de Picasa site van de wijkraad te zien.


 3. OPENING JEU DE BOULESBAAN

  25 april 2013 by wijkraad

  Info

  Nieuwe Jeu de boules baan

  Op donderdag 9 mei om 15.00 uur is de baan bij de Microbar aan de Nassaulaan 5, officieel geopend door wethouder Harry Coolen.

  Petanqueclub Weert gaaf een demonstratie en muziekgezelschap de Waerse Ku-j zorgde voor de muzikale ondersteuning.

  De baan is elke dag vrij toegankelijk voor iedereen. Tijdens de openingsuren van het café zijn gratis ballen te leen. Consumptie is niet verplicht.

  Het aanleggen van de baan is een initiatief van Carla Slenders en Toos Slenders, uitbaters van de Microbar. Met inspanning en financiële steun van de wijkraad Moesel en een bijdrage van de gemeente Weert werd de baan aangelegd.

  We hopen dat de baan veel gebruikt gaat worden en een sportieve en vooral gezellige ontmoetingsplaats wordt voor alle bewoners van Moesel.

   

  Ballen

   

  U bent van harte welkom

  Toos Slenders
  Carla Slenders
  Wijkraad Moesel