Rss Feed

Posts Tagged ‘verkeer’

 1. Kruispunt Maaseikerweg – Beatrixlaan

  1 november 2014 by wijkraad

  Ruim een jaar geleden is het kruispunt Maaseikerweg aangelegd. Hierbij is een verandering van de verkeersituatie doorgevoerd. In de praktijk blijkt dat deze verandering niet leidt tot een veiligere situatie. Uit klachten en opmerkingen van weggebruikers blijkt het volgende:

  • de draaicirkels voor vrachtwagens zijn erg krap;
  • de oversteek met de middengeleider voor voetgangers en fietsers is te smal;
  • de kromming in de weg en de naastgelegen fietsstrook ter hoogte van het kruispunt zorgt voor gevaarlijke situaties, omdat gemotoriseerd verkeer fietsers afsnijdt.

  De gemeente onderzoekt op welke manier het kruispunt veiliger gemaakt kan worden. Op 2 september 2014 heeft er een informatiebijeenkomst voor de wijkraden en de direct omwonenden plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst werden aan de aanwezigen drie varianten gepresenteerd.

  De aanwezigen brachten geen stem uit voor de aanpassing op het kruispunt Maaseikwegweg – Beatrixlaan, want iedereen wil graag de varianten opnieuw bestuderen. De direct omwonenden en de wijkraden hebben de drie varianten toegestuurd gekregen, waarbij ze de mogelijkheid hebben om hun voorkeur uit te spreken.

   

  Vervolg

  Zodra bekend is naar welke variant de voorkeur uitgaat voor deze aanpassing wordt deze uitgewerkt en ter goedkeuring aan het college van B&W voorgelegd. Daarna zal een tweede informatieavond worden gehouden waar de gekozen uitvoering besproken zal worden. Voor deze bijeenkomst worden de wijkraden en omwonenden van Graswinkel en Moesel uitgenodigd.

   

  Rotonde Maaseikerweg – Nassaulaan

  Voor een aanpassing van de verkeersituatie Maaseikerweg –  Nassaulaan is geen draagvlak. Deze situatie wordt daarom niet aangepast.