Rss Feed

Posts Tagged ‘Wijk’

  1. Uitkomst bewoners avond Moesel van 3 december

    27 december 2015 by wijkraad

    Op donderdag 3 december is er door de Gemeente Weert en Wonen Limburg een bewonersavond georganiseerd over de Woonvisie van Weert Zuid en deze avond, Moesel in het bijzonder. Tijdens deze avond hebben de bewoners kunnen aangeven welke van de acties en onderzoeken die door de Gemeente en Wonen Limburg op tafel zijn gelegd de meeste prioriteit zouden moeten krijgen.

    De aanwezige bewoners (ruim 100) hebben elk 3 stemmen kunnen uitbrengen om de verschillenden onderwerpen waarvan zij vonden dat deze belangrijk waren om snel opgepakt te worden. Via onderstaande link zijn de resultaten te lezen.

    Moesel Bewonersavond ingevuld 3-12-2015